Działamy w klimacie

Identyfikacja wizualna projektu Działamy w Klimacie, czyli jak nie marnować żywności dla Centrum Edukacji Ekologicznej w Gdańsku.

Klient: Centrum Edukacji Ekologicznej w Gdański
Nasza rola: identyfikacja wizualna, materiały promocyjne

v1 logo dzialamy w klimacie czb

v11 logo dzialamy w klimacie kolor