Poznajmy drzewa i krzewy

Identyfikacja wizualna projektu Poznajemy drzewa i krzewy, dla Centrum Edukacji Ekologicznej w Gdańsku. Projekt powstał na podstawie wcześniejszego plakatu dla wydarzenia Bioróżnorodność, z małym updejtem o kolejne stworzenie w naszym zespole.

Klient: Centrum Edukacji Ekologicznej w Gdański
Nasza rola: identyfikacja wizualna, materiały promocyjne

v133 avers revers plakat 2021

v13 avers revers plakat 2021 b