Poznajmy drzewa i krzewy

Identyfikacja wizualna projektu Poznajemy drzewa i krzewy, dla Centrum Edukacji Ekologicznej w Gdańsku. Projekt powstał na podstawie wcześniejszego plakatu dla wydarzenia Bioróżnorodność, z małym updejtem o kolejne stworzenie w naszym zespole.

Klient: Centrum Edukacji Ekologicznej w Gdański
Nasz rola: identyfikacja wizualna, materiały promocyjne