Kapral Wojtek

Jedna z serii ilustracji z życia Kaprala Wojtka.

Klient: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Nasza rola: ilustracja