Grupa Valentyna

Projekt logo grupy wolontariuszy, skupionych na niesieniu pomocy dla Ukrainy. Pomagamy i walczymy wspólnie!

Klient: Grupa Walentyna
Nasza rola: identyfikacja wizualna, materiały promocyjne

gv logo a

gf logo b
gv logo plua
gf logo pl
gf logo e